Dny víry
Praha 30. května - 6. června 2015
Dotknout se hloubky
logopodklad.png
Dny víry
Věřit v Boha je normální
Sledujte na youtube
Dny víry
PROGRAMY - nabídka více než 300 událostí
slider-pointy.png
Vše o křesťanství v otázkách a odpovědích

Dny víry v otázkách a odpovědích

Zde se můžete dozvědět, co jsou Dny víry a proč vůbec probíhají.

 • Co jsou Dny víry?

  „Dny víry“ je týdenní evangelizační akce připravovaná na začátek června 2015 v Praze. Uskuteční se v termínu 30. května - 6. června 2015 na území celého hlavního města.
  Cílem akce je oslovit a zaujmout co nejvíce obyvatel města, představit život místní církve, zprostředkovat zkušenost s Kristem a nabídnout navazující kontakty a program.

 • Kdo je připravuje?

  Na přípravě Dnů se podílí řada komunit, řeholí, evangelizačních skupin i jednotlivců. Organizačně je zastřešuje Pastorační středisko Arcibiskupství Pražského. Do přípravy se zapojují i pražské farnosti a sbory. Účast slíbila i řada skupin ze zahraničí.
  Členy týmu naleznete na stránce Organizační tým. Kontaktovat nás můžete pomocí formuláře na stránce Kontakty.

 • Co se bude během Dnů v Praze dít?

  Akce naváže na zavedenou Noc kostelů, která bude příležitostí pro seznámení širší veřejnosti s programem Dnů víry.
  Chceme Pražanům nabídnout pestrý program, který představí církev v její rozmanitosti pomocí duchovního slova, kulturních pořadů, přednášek, ...
  V několika lokalitách na okrajích města, především na velkých sídlištích, bude probíhat lokální program většího rozsahu, postavený na zkušenostech z menších měst. Program vznikne ve spolupráci místního společenství s některou z evangelizačních skupin.
  Během akce budou působit na frekventovaných místech pohyblivé skupiny („létající týmy“) s programem (hudba, pantomima, atd., součástí bude svědectví).
  Na zvláště frekventovaných místech, především v širším centru, budou pevné „informační posty," většinou v podobě otevřeného stanu se službou a „výstavou“ – fotografie z misií, seznámení s nějakou zajímavou oblastí života církve apod., připravujeme i zcela odlišné podoby „postů.“
  V centru města bude na několika místech centrální program. Předpokládáme využití především klášterů s vhodnou pozicí (klášter františkánů, dominikánů, augustiniánů). Místa budou mít odlišné zaměření: zážitkový program, intelektuální program, adorace otevřená příchozím, a další.
  Týden vyvrcholí kulturním programem (koncertem) na Staroměstském náměstí za účastni skupiny Hradišťan.
  Součástí akce bude tichý noční "Průvod světla" městem, vrcholící v některém z velkých kostelů. Průvod naváže na závěr koncertu na náměstí.

 • Co mohou pro Dny víry udělat pražští křesťané?

  Pražští křesťané se mohou zapojit mnoha způsoby. Je možné připojit se k některé ze stávajících skupin, nebo se přihlásit přímo organizačnímu týmu. Je také možné iniciovat vlastní program ve farnosti.
  Existuje ale i řada možností, jak Dnům víry pomoci nepřímo. Například přispět k tomu, aby program dnů byl propagován během noci kostelů. Nebo, a to je ještě důležitější, pozvat na program dnů víry lidi kolem sebe, přítele, sousedy … Nic nemůže nahradit osobní kontakt.
  To ale nebude možné, pokud sami Dny víry nepřijmeme. Akce bude mít mnoho podob, některé nám třeba nemusí být nijak blízké. Ale Duch svatý zná tolik cest, kterými nás vede. Dnům pomůžeme i tak, že je zkrátka podpoříme svým postojem.
  Nesmíme zapomínat na modlitbu, ať už osobní, nebo společnou. Během přípravy se objeví řada způsobů, jak se společně modlit.
  Ani Dny víry nejsou zadarmo. Významnou pomocí může být i finanční příspěvek.

 • A co křesťané z jiných míst?

  Evangelizace Prahy je důležitá nejen pro její obyvatele. Hlavní město má velký vliv na atmosféru celé země. I mimopražští křesťané proto mají důvod pomoci. Mohou to udělat jednak tím, že se sami zapojí, ale i modlitbou nebo hmotnou pomocí. Nejlepší způsob, jak se připojit k modlitbě za Dny víry, je zvolit někoho konkrétního, kdo ve městě žije a pro koho by mohly být Dny určeny. A jemu věnovat své modlitby.

 • Mohu se o křesťanské víře dozvědět něco i na internetu?

  Jistě, Na internetu existuje mnoho webových stránek s křesťanskou tematikou. Rádi bychom všem zájemcům o křesťanská témata zvláště doporučili web http://www.vira.cz/, na němž existuje mnoho autorizovaných článků, diskuzí i odpovědí na široké spektrum otázek o Bohu, víře a dalších věcech spojených s křesťanstvím.

Články a aktuality

 • Dny víry stále doznívají. Ve spolupráci s MF DNES dnes vyšel článek ve čtvrtečním magazínu na téma "Proč věřím?"

 • 1. Na Jungmannově náměstí, které bylo jedním s center Dnů víry jste mohli sledovat projekce nebo se setkat s věřícími a vést s nimi dialog Foto: Lenka Fojtíková
  1. Na Jungmannově náměstí, které bylo jedním s center Dnů víry jste mohli sledovat projekce nebo se setkat s věřícími a vést s nimi dialog

Noc a Dny Dny víry a Noc kostelů

Dny víry 2015 přímo navazují na v České republice již tradiční Noc kostelů, která se letos chystá pátek 29. května. Projekt Dny víry de facto volně...

Více ...

Slavnostní finále Koncert Hradišťanu a Průvod světla v centru Prahy

Celý týden Dnů víry vyvrcholí v sobotu 6. června velkým koncertem na Staroměstském náměstí, během něhož vystoupí Hradišťan vedený Jiřím Pavlicou,...

Více ...

Papež František Papež František posílá svůj pozdrav a požehnání Dnům víry!

Podle státního sekretáře kardinála Pietro Parolina, který pozdrav tlumočil, papež velmi oceňuje „tuto prozíravou pastorační iniciativu, která má...

Více ...

Kardinál Duka & Dny víry Kardinál Dominik Duka osobně podporuje Dny víry a zúčastní se i některých programů během projektu

„Kristus nás posílá, abychom si učinili z lidí přátele. Nechceme být učiteli se zdviženým prstem. Chceme být solidární s ostatními a pomáhat jim nést...

Více ...

Naši partneři